Meze intervalů

Ve zvukové galerii IGLOO v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě se v neděli rozloučíme s výstavou Veroniky Svobodové Meze intervalů. Cílem výstavy bylo vytvořit zvukovou strukturu určenou přímo pro prostor galerie IGLOO. Jedná se o experiment se způsoby, jak předměty a materiály každodenního života rozeznít za pomocí motorků, časovače a primitivní mechaniky s ohledem na akustické kvality. Interakce zvukových i vizuálních vjemů. V instalaci není kladen důraz na objekt jako takový, ale vzdálenost a komunikaci mezi nimi. Prostorová koncepce se projevuje prostřednictvím kombinací různých kinetických objektů. Pracuje s napětím mezi zvukem a tichem, světlem a tmou.

V rámci dernisáže vystoupí Oona Libens – belgicko-švédská umělkyně, hráčka na pilu a performerka. Její práce se točí kolem mediální archeologie a historie pohyblivého obrazu a stínového divadla. Rozvíjí podmanivý vesmír dialogem mezi historickými a nedávnými mediálními jevy. Vytváří stroje, které jsou pomalé, váhavé, občas zadrhávají a selhávají. V rámci dernisáže výstavy zahraje na svou pilu