Malba a digitální média

 

Výstavní projekt prezentuje současnou malbu využívající digitální obraznost sublimovanou tradičním výtvarným médiem včetně nových možností postproduktivních principů v malbě a vybrané příklady digitální obraznosti sublimované tradičním výtvarným médiem. Výstava bude hledat vztah mezi tradičním médiem malby a novými médii s cílem navázat na diskuzi o možnostech a redefinici média malby v současném kontextu. 

 

Kurátoři: Ivo Sumec, Tomáš Koudela