Autorem grafické podoby je Pavel Frič, studio Monsters.

Výstava závěrečných magisterských a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za akademický rok 2020/2021 představí to nejaktuálnější na poli designu i volného umění. 

   

Fakulta umění a designu UJEP vás srdečně zve na zahájení výstavy DIPLOMKY 21, které proběhne ve čtvrtek 26. 8. 2021 v 18:00 před budou FUD. V případě nepříznivého počasí uvnitř fakulty. 

   

Výstava představí diplomanty z 16 ateliérů zaměřujících se na design, užité umění, grafický design, fotografii a elektronický obraz. Studenti ve svých závěrečných pracích zpracovávají témata reagující na aktuální dění v celospolečenském diskurzu i na umělecké scéně. 

   

otevírací doba: denně 14:00–18:00

obhajoby bakalářských & magisterských prací: 7.–8. 9. 2021

   

www.fud.ujep.cz 

fb / ig / yt