Ateliér sochařství Fakulty umění infiltroval svými bakalářskými a diplomovými pracemi na celé léto prostory hlavní expozice Slezského zemského muzea v Opavě. Vznikají tak překvapivé situace v komunikaci jednotlivých absolventských prací jak s expozicí, tak se samotnou architekturou muzea. 

 

vystavující: Barbora Procházková, Michaela Kovářová, Nicola Bogvajová, Bedřich Mrkva, Josef Kukučka

kurátor: Pavel Šopák