Prezentace diplomových prací tradičně po mnoho let probíhá ve formě výstavy a je k ní vydáván tištěný katalog. Proč tomu tak není i letos, uvádí kurátorka Katarína Klusová: „Jakožto instituce, která chce zastávat flexibilní přístup ve vztahu k palčivým problémům společnosti, rozhodli se vzdát se této zaužívané a finančně nákladné formy sebeprezentace. Finance byly přesměrovány na Ukrajinu a vedení i studenti čelí v souvislosti s tímto rozhodnutím pomyslné diferenciaci vlastních rolí. Pevně ale doufám, že zvolená alternativa ve formě webové prezentace bude finálně prospěšná a přinese své ovoce.“ Vstup do online výstavy diplomových prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity zde.

 

vystavující: Josef Albrecht, Daniela Barošová, Zdeňka Bartošová, Petronela Bencová, Karolína Blachová, Dominika Goralská, Patrícia Grundzová, Marek Grygarčík, Matouš Hájek, Patrícia Cholujová, Michal Konvička, Jitka Králová, Alžběta Krchová, Pavlína Kříčková, Klára Lašová, Robin Mariančík a Michal Náhlík, Barbora Procházková, Martina Strakošová, Iveta Šafránková, Daniel Tomášek

kurátorka: Katarína Klusová

produkce: Andrea Uváčiková

fotografka: Viktoria Tymonova

3D: Viktoriia Shakhnovich

grafický design: Polina Bakanová