Rozhovor povede Tomáš Vaněk

Diskuse k aktuálním problémům a kauzám politického zásahu do soukromí člověka, který, ač již několik let žije mimo svoji zemi, v politickém azylu, je stále "pod dohledem".

Výchozím bodem diskuse je nedávný případ "nedoručení" Ter-Oganjanových uměleckých děl na výstavu "Counterpoint, Contemporary Russian Art" v pařížském Louvru, přičemž důvodem byla údajná "kontroverznost" umělce a argument ruské vlády, podle něhož Ter-Oganjanova díla "podněcují k extremismu".
Díla, která měla být součástí výstavy, vlastní ruské státní centrum umění. To se snažilo státní cenzuru "změkčit" a navrhlo umělci, aby daná díla zreprodukoval a na výstavu poslal přímo z Prahy.
Avděj Ter-Oganjan tento postup odmítl a snažil se tak svým postupem poukázat na mnohem rozsáhlejší problém státní kontroly.

Případ má několik úrovní. Na osobní rovině nese výpověď o politickém azylu jako tristní životní situaci člověka. Paralelně s tím mluví o potlačení svobodného projevu a naplnění základních práv a svobod, které jsou v tomto případě spíše jen nástrojem politické moci a státní svévůle.
Korekce lidského jednání, nemožnost jednat svobodně i poté (nebo právě až poté?), kdy je člověk v politickém vyhnanství – jsou tu nějaké trhliny v systému, lze najít na celém případě i nějaká pozitiva? Co příklad této "kauzy" znamená v kulturním dialogu, jaké otázky se ukazují být na celé věci nejožehavější, které momenty celé věci pověžuje Ter-Oganjan za důležité?

Odkazy:
k případu výstavy v Louvru:
http://observers.france24.com/content/20101005-russian-artist-threatens-…

o Avdějovi Ter-Oganjanovi:
http://www.divus.cz/umelec/article_page.php?item=1303 (cesky – clanek z casopisu Umelec)
http://teroganian.livejournal.com/ (rusky)