Diskuse k výstavám Moréna Rex a The Incantation of the Real > od 16.00 v Galerii Kurzor

V rámci letošních akcí Máme otevřeno a Týden umění vás srdečně zveme na diskuzi a prohlídku výstav Moréna Rex a Incantation of the Real autorů Marie Lukáčové a Jiřího Žáka s kurátorkou Edith Jeřábkovou a hostem Vojtěchem Märcem. Kromě představení výstav se budeme bavit o tom, proč se čarodějnictví a magie stávají tématem současného umění, jak jsou práce vystavujících umělců propojeny s ekonomikou a klimatickou krizí a jak souvisejí hony na čarodějnice s vyvlastňováním půdy a majetku a zaváděním kapitalistických režimů nejen v období novověkém, ale i nyní.

Komentovaná prohlídka výstavy Hledání Kudora s Lukášem Jasanským > od 17:30 v Galerii Jelení

Po skončení diskuse proběhne v Galerii Jelení komentovaná prohlídka výstavy ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Hledání Kudora.