Galerie THINK + feel Contemporary zve všechny milovníky současného umění do prostor Clam-Gallasova paláce v Husově ulici v Praze, kde se ve dnech 21. 6. až 9. 7. 2017 uskuteční pod záštitou kurátorské dvojice Silvia Lattová a Vladimír Beskid výstava s názvem DNA – Divine Nature Awakes (Enigma Vitae), která nabízí propojení prací slovenských umělců Matúše Lányiho a Jána Zelinky.

Galerie THINK + feel Contemporary sice sídlí na Miami, přesto si však dlouhodobě klade za cíl zvyšovat povědomí o umělcích pocházejících ze střední a východní Evropy. Doposud představila autory z České republiky, Německa nebo Běloruska a kromě nejlepších podmínek pro umělce nabízí rovněž prostor pro milovníky umění a sběratele, kterým umožňuje podrobně se seznámit s novými exponáty a nechat se inspirovat tím nejlepším, co nabízí mladí tvůrci z různých koutů Evropy.

Slovenský výtvarník Matúš Lányi představí v Clam-Gallasově paláci práce z cyklů Hard Drives, Hard Drives II a Fragmentations, a sérii videomontáží. Nosným tématem Lányiho tvorby je křesťanská tradice, kultura a ikonografie, s nimiž pracuje v rámci postupů současného umění. Ačkoliv v aktuálním cyklu Hard Drives používá digitální jazyk, skrze instalace z květů a lístků reaguje na jednu z evolučních teorií vědce Richarda Dawkinse, který připodobňuje lidský život k toku informací bez konkrétního směřování. Listy a květy jsou řazeny lineárně a vytvářejí oddělené jednotky vizuálně připomínající proces defragmentace počítačového disku, tedy jakéhosi pořádání dat řízeného „vyšší mocí“. Autor vybízí diváka, aby se pokusil o jejich dešifrování, zároveň však na něm nechává, aby definoval, co je jeho cílem.

Sochař Ján Zelinka přichází do Prahy bezprostředně po úspěšné výstavě ve Slovenské národní galerii v Bratislavě. Kvalitu jeho umělecké tvorby potvrzuje i Cena Oskára Čepana (slovenský ekvivalent Ceny Jindřicha Chalupeckého), kterou obdržel v roce 2015 za instalaci s názvem Dokument, jež bude součástí výstavy. Zelinka rád experimentuje s výrazovými možnostmi různých materiálů. Častým motivem jeho prací je život a smrt, i když sám autor tvrdí, že život je více. Nebojí se pracovat nečekanými metodami a s nezvyklými materiály, jako jsou zvířecí exkrementy nebo odlévání sádry do zvířecích kůží. Tím připomíná přirozený sklon organické hmoty k rozkladu, zároveň však za použití „brutálního“ materiálu reflektuje její vzdorovitou a permanentní snahu po setrvání a ptá se po hodnotě života. Konfrontace obou fenoménů je pro autora příležitostí k působivému výtvarnému vyjádření zápasu těla a duše. 

Výstava nabídne kontextuální a myšlenkový dialog tvorby obou umělců ve společném výjimečném prostoru, a navíc je jedinou příležitostí vidět dva z nejlepších slovenských tvůrců poprvé v Česku. Oba ve svých dílech pracují s motivy přírody, avšak každý z nich nahlíží na přírodu svým vlastním, osobitým způsobem. Nečekané spojení dvou ‚ přístupů ve společné expozici DNA – Divine Nature Awakes (Enigma Vitae) tak slibuje nejen intenzivní vizuální zážitek, ale – vzhledem k současnému stavu přírody a klimatickým změnám – i řadu námětů k přemýšlení pro každého z nás.