Miloš Ševčík, bez názvu, 1968, výřez

Výstava Doba plastová je připomínkou padesátiletého výročí dvou významných sochařských symposií Artchemo věnovaných plastům, která se uskutečnila v Pardubicích v letech 1968 a 1969.

  

Výběr děl i teoretické zázemí projektu jsou odrazem změny ve vztahu společnosti k syntetickým materiálům. Výstavní projekt konfrontuje díla z konce 60. let se současným uměleckým pohledem na možnosti a úlohu plastického materiálu. 

Na uměleckých projevech využívajících syntetickou hmotu ukazuje ambivalentní vztah člověka k plastům a upozorňuje na propojení vědy a umění. Reaguje na aktuální situaci i lokální historii. Zachycuje cestu od experimentů a nadšení po současnou deziluzi spojenou s jejich environmentálními a ekologickými aspekty. 

 

Plast byl a je využíván pro jeho možnosti tvarování, lehkost, pružnost, bohatou barevnost a trvanlivost. Právě na tu se v dnešní době upozorňuje nejvíce s ohledem na budoucnost a ekologickou zátěž planety. To, co bylo předmětem nadšených a odvážných experimentů v tehdejší umělecké produkci, se v průběhu následujících desetiletí stalo všudypřítomným fenoménem, bez něhož si dnes každodenní život umíme jen stěží představit. Doba, která řeší, jak se s plasty vypořádat a omezit jejich zátěž a dopad na životní prostředí, se opět uchyluje k experimentům – umělci i vědci přemýšlí o recyklaci, umění z odpadu. 

 

Výstava vzniká jako otevřený projekt propojující umělecké instituce ve městě díky prezentaci umělců ze symposia Umění a odpad – odpad a umění i z Klubu konkretistů a také díky doprovodnému programu. Více informací na http://www.vcg.cz/doba-plastova/