Dolce far niente/ Female is the Future 30.8.2018 18:00

Program večera:

18:00 přednáška Martina M. Mrskoše: Transhumanismus včera a dnes

19:30 Meet the artist/ Susanne Kass/ komentovaná prohlídka výstavy Eroticon

20:15 FAMU léto na Pragovce/ Female is future

– Žena Růže Píseň Kost – rež. Martina Malinová, 2017, 23:11

– Malá – rež. Terezie Halamová, 2017, 5:54

– Oáza -rež. Daria Kashcheeva, 2017, 2:26

– Stranger – rež. Jana Hojdová, 2017, 6:43

– I♥ (I love) – rež. Lenka Benešová, 2016, 13:47

– Malá – reř. Diana Cam Van Ngyuen, 2017, 9:52

– Love Yourself – rež. Alžběta Suchanová, 2017, 1:31

– Kov o kov – rež. Greta Stocklassa, 2017, 3:52

– Ženy – rež. Dora Šustić, 2015, 10:01

– Absence reciprocity zranitelnosti, ztrát i rizik – rež. Adéla Komrzý, 2017, 9:31

 

Letní kino na Pragovce stále pokračuje ve spolupráci s FAMU, kdy Pragovka uvádí tematické bloky studentských a absolventských filmů. Tentokráte v návaznosti na výstavu s názvem Erotikon Umělkyň Susanne Kass, Fredriky Biström a Daniely Klimešové a výstavu Jana Matýska s názvem Choreografie zápasu přináší téma s názvem Female is the Future. Téma ženy, fenoménu ženy a aspektů ženství nebylo vybráno náhodně, ale jako téma, které tím či oním způsobem prostupuje výstavami ve všech galeriích Pragovky: V zadní Pragovka Gallery Rear probíhá výstava Danicy Pištekové s názvem One size fits all, pohrávající si s tématem architektury a odívání. Celou výstavu představují měkké, šité objekty, pohrávající si s významem a funkcí oděvních prvků, ale také s relativizací architektury “tvrdého“, mužského světa a měkkých oděvů. Šití jako takové bývá stereotypně vnímáno jako typicky ženská práce a snad i hobby budoucnosti.

Další dvě výstavy přispějí k večeru doprovodným programem: Od 18:00 v prostorách výstavy Jana Matýska s názvem Choreografie zápasu proběhne přednáška Martina. M. Mrskoše o projevech transhumanismu v současné společnosti, vědě a kultuře s názvem Transhumanismus včera a dnes. Tématem přednášky kromě stručného úvodu do problematiky bude transhumanismus v nejstarší mytologii, duchovní ženství nebo projevy transhumanismu v popkultuře. Martin M. Mrskoš je publicistou a vyučuje na JAMU v Brně.

Jakýsi tematický protipól k výstavě Jana Matýska, věnované fenoménu mužského těla a transhumanismu, tvoří výstava v The White Room, věnovaná ženství a vytvořená třemi ženami s názvem Eroticon. Daniela Klimešová, Susanne Kass a Fredrika Biström se zabývají absurdností sexu prostřednictvím obrazů… a/nebo erotiky každodenních předmětů. Pohrávají si mimo jiné s ošklivostí, krásou, voyeurismem, fetišismem, fantasy a queer aspekty erotického obrazu. Tři ženy, tři pohledy, tři jazykové roviny vnímání.