Ve své aktuální malířské tvorbě, kterou představí na výstavě v Galerii Dole, se Dominik Hlinka pozastavuje nad napětím mezí zvýšenou pozorností, kterou věnujeme strojům, a tím, jak se těmto strojům zároveň (p)oddáváme. Symbolickým zástupcem tohoto rozporu je na Hlinkových obrazech nabouraný automobil Tesla. Jeho prostřednictvím prozkoumává okamžik, v němž sebekontrolu slastně i nesnesitelně ztrácíme a ke kterému se paradoxně nutkavě toužíme přiblížit. Rozpor mezi našimi očekáváními a vzrůstající soustavnou kontrolou vnímá jako zásadní konflikt dneška.

 

Dominik Hlinka (*1989) je absolventem VŠVU Bratislava (2014, ateliér malby, Klaudia Kosziba). V roce 2021 na VŠVU dokončil své doktorské studium. V Ostravě vystavuje poprvé.