Malby Dominiky Dobiášové se nabízí vztahovat k literárním žánrům. Mohou být pohádkou, fantasy, dystopickým sci-fi, ale i společensko-kritickým románem. Záleží, jak jinak, na čtenáři/čtenářce. Obsahují množství symbolů a odkazů, jimž mohou porozumět jen znalí, ale obrazy zaujmou i ty, kteří jejich ikonografii nerozumí a oslovuje je „pouze“ silná emocionalita a estetická sugestivnost. Kompozice připomínající divadelní nebo filmovou mizanscénu má důkladně promyšlené obrazové plány s expresivně stylizovanými postavami, jimiž jsou lidé, stejně jako přízraky i věci. 

 

kurátorka: Marika Kupková

light design: Jonáš Garaj