Prostor pro prezentaci mladých umělců vznikl v roce 1967 na popud teoretika umění Igora Zhoře jako prostor určený pro prezentaci mladých umělkyň a umělců. Už historicky poskytuje zázemí pro seberealizaci všem neprověřeným a experimentujícím. V současnosti je tak nejstarší z výstavních prostor městské příspěvkové organizace TIC BRNO, které fungují pod zastřešujícím názvem Galerie TIC. Galerie mladých se tedy více než padesát let kontinuálně zabývá prezentací autorek a autorů nejmladší umělecké generace, převážně studentů a čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol. Poskytuje nejen prostorové a instalační zázemí, ale také a především místo pro sdílení a spolupráci.

  

Dramaturgickým záměrem Galerie mladých je mapování nastupující umělecké generace při zachování pluralitního pohledu na výtvarné umění s celou škálou ideových pozic a výrazových poloh. Ročně je v Galerii mladých realizováno zhruba osm výstav, které jsou vybírány prostřednictvím každoročního open callu. Přihlášky posuzuje tzv. galerijní rada tvořená interními kurátorkami a vybranými experty a expertkami z výtvarné scény. Deadline pro zasílání výstavních projektů je pravidelně v průběhu července, výsledky pak zveřejneny v srpnu nebo září.