18:30 dramaturgický úvod

Jak číst v optice současného divadelního jazyka? Pojďte s námi nahlédnout dovnitř našich konceptů! Přijďte na dramaturgický úvod vedený uměleckým šéfem HaDivadla, autorem a režisérem inscenace Naši – Studie rozhovoru o klimatické krizi, Ivanem Burajem. Úvod proběhne na Studiu – prostoru únikového schodiště. Více na www.hadivadlo.cz.

 

19:30 Naši – Studie rozhovoru o klimatické krizi / První repríza

„Posloucháš se, jak mluvíš?“

Rodina. Neděle. Diskuze po obědě. Tři generace. Matka (otec chybí) – bývalá disidentka, od mládí ochránkyně přírody, dcera s manželem – pracující v rodinné firmě na instalaci solárních panelů – a mladší dcera – účastnice klimatických protestů (byla párkrát u psychologa).

Linie boje vedená uvnitř environmentálního diskurzu. Rozhovory v rodinách jako dnešní bojové pole klimatické krize. Čaj? Katalogy mediálních předobrazů. Vnější svět v našich intimních prostředích. (Dá se vnitřní a vnější oddělovat?) Jak být účinným subjektem změny? Co je hysterická reakce a kdo hranice „zdravé“ reakce určuje? Dá se vůbec uskutečnit změna ve společnosti „kultivovaně“? Není každý protest v perspektivě každodennosti nemocí? Hysterie versus pasivita.