grafický design: Žofia Fodorová

Kolektivní projekt Dům a zahrada představuje současnou i dobovou uměleckou produkci sdruženou kolem bývalého ateliéru sochaře Bohumila Kafky, tzv. Kafkárny, kde již dva roky funguje Centrum pro umění a ekologii UMPRUM. Do výstavní situace jsou proto přeloženy některé momenty z probíhajícího průzkumu (historických) vrstev samotného ateliéru a jeho zahrady. Zároveň je cílem projektu představit různé podoby aktuálního „otevírání“ se „kafkárenského“ prostoru coby univerzitního centra umění a ekologie širší veřejnosti, komunitnímu a aktivisticko-uměleckému formátu.