Objev systému CRISPR-Cas9 znamenal průlom v genetickém inženýrství a přinesl nové možnosti změn v DNA živých organismů, lidský nevyjímaje. DUNA group tvořená Lenkou Balounovou, Ladislavem Kyllarem a Františkem Svatošem navazuje na tento objev a představuje společenskou hru budoucnosti jménem ADAPTUS, která umožňuje svým uživatelům nejrůznější tělesné mutace. Galerie NIKA se poté stává reklamní výlohou sloužící k propagaci této hry. 

Homo sapiens používal jak jednoduché, tak složitější nástroje, ale ve své podstatě stále omezené. Dokud se hra nezměnila. Homo sapiens sapiens vynalezl nástroj pro změnu sebe sama, nástroj umožňující biohack vlastního genetického kódu. Find your POS and try game with non-human playable character. Change your point of view. Play with ADAPTUS. Games, Critical Play, and the Environmental of non Humanities. 

kurátorky: Kamila Huptychová & Alice Vítková
grafika: Vítek Jebavý & Jirka Macků