NIKA je studentský výstavní nonstop prostor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který expanduje do veřejného prostoru a usiluje tak oslovit široké publikum. NIKA se nachází ve vestibulu metra Karlovo náměstí, zhruba pod pomníkem Františka Palackého.
Nabízí studentům možnost realizovat nové, site-specific výstavní projekty i prezentovat práce již vzniklé. Oválná vitrína monumentální velikosti zároveň vybízí k promýšlení instalačních řešení ušitých na míru a je tedy sama výzvou i inspirací. Zakladatelkou galerie je Tereza Jindrová. Od začátku roku 2019 galerii kurátorsky spravují Eva Slabá, Zuzana Dusilová a Mariana Pecháčková. V roce 2019 byly kurátorkami Kamila Huptychová a Alice Vítková. V průběhu ak. roku 2017/2018 vedly galerii Klára Hudáková a Tereza Škvárová, v roce 2016/17 pak Lenore Jurkyová a Michal Vaníček. V ak. roce 2015/16 kurátorovala NIKU Tereza Hrušková, která ve šk.roce 2014/15 spolupracovala na realizaci výstav s Markétou Jonášovou. V letech 2013/14 spoluvytvářela výstavní program Jana Pavlová, v ak. roce 2012/2013 Adéla Procházková a Tomáš Klička. Výstavy v galerii se konají každý měsíc. O grafický design pozvánek galerie se v letech 2013–2016 starala Jolana Sýkorová, v ak. roce 2016/17 Josefína Karlíková a Vojtěch Říha. Od roku 2018 je grafikem Galerie Nika Vít Jebavý a od roku 2019 pak vytvářel pozvánky na výstavy společně s Matúšem Buranovským a Jiřím Macků – ten samostatně obstarává vizuál galerie pro rok 2020.