Autor vychází z hypotetické možnosti, kterou nabízí prosklený světlík atria: v případě, že by do prostoru svítilo slunce, vytvářel by se na podlaze a stěnách mřížkovaný světelný ovál, který by podle pohybu slunce pomalu prostorem putoval. Tento případ ve skutečnosti nehrozí, neboť se pasáž celý den nachází ve stínu a pouze v letních večerních hodinách může docházet k přímému prosvětlení jeho západní stěny. Autor však svou instalací simuluje přímý průnik slunečního světla světlíkem – a to dokonce zdvojeně.

Kurátor Pavel Liška