Emeritní rektor VŠUP Pavel Liška vyvinul v roce 2011 koncept dlouhodobého výstavního projektu, který má výtvarně oživit atriový prostor, vzniklý v letech 1998-2000 při rekonstrukci domů v Zábřežské ulici. Kurátor vychází ze skutečnosti, že prostor pasáže je velmi členěný a vykazuje jen minimum volných stěn, takže je pro běžnou výstavní praxi naprosto nevhodný. Je nutné ho využívat a pojednávat jako celek a koncipovat pro něj speciální instalace, které ho hmotně minimálně zatíží.