Alice Nikitinová si za náměty svých obrazů vybírá věci každodenní potřeby, koště, žebřík, banánové bedny, tepláky… Jan Turner pro výrobu svých objektů používá prefabrikáty a všední předměty obdobně nicotné hodnoty. Rukopis Nikitinové charakterizuje jednoduchá barevnost a výrazná zkratka. Turnerovi artefakty s bravurou rozpouštějí zažité významy do světa paradoxů. Výstava na Chodovské tvrzi navazuje na jejich společný loňský projekt Banán naskle a dál rozehrává vtipnou hru se “složenou jednoduchostí a zkratkou-prodlužovačkou.”

Kurátor výstavy: Jiří Ptáček