Alice Nikitinová si za náměty svých obrazů vybírá věci každodenní potřeby, koště, žebřík, banánové bedny, tepláky… Jan Turner pro výrobu svých objektů používá prefabrikáty a všední předměty obdobně nicotné hodnoty. Rukopis Nikitinové charakterizuje jednoduchá barevnost a výrazná zkratka. Turnerovi artefakty s bravurou rozpouštějí zažité významy do světa paradoxů. Výstava na Chodovské tvrzi navazuje na jejich společný loňský projekt Banán naskle a dál rozehrává vtipnou hru se “složenou jednoduchostí a zkratkou-prodlužovačkou.”

Kurátor výstavy: Jiří Ptáček

27/4 v 17:00 hodin – komentovaná prohlídka s kurátorkou galerie Helenou Blaškovou.

Dernisáž a komentovaná prohlídka výstavy 11/05. od 19.00. Od 20.00 zahraje DJ Ventolin.