grafický design: Pavel Holomek

V červenci 2022 byl vyhlášen první open call na výstavní projekt, který bude realizovaný letos na podzim ve vitríně 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu. V září se sešla mezinárodní porota ve složení Barbora Špičáková (ViPer), Matthias Moroder a Jerome Becker (Architektur im MAGAZIN), Jan Kristek a Karolína Plášková a z devíti zaslaných návrhů vybrala vítězný koncept instalace Keep Calm and Discourse kolektivu Dynamický blok

  

Kolektiv Dynamický blok sleduje trend instagramových účtů kriticky reflektujících současnou, nejen architektonickou, scénu. Prostřednictvím sociálního média a formátu memu satiricky a trefně komentuje řadu palčivých témat, s kterými se architektura v dnešní době potýká. V přechodu z digitálního média do fyzického prostoru se témata zaměří zejména na přiblížení aktuální (brněnské) architektonické scény a reflexi úskalí profese architekta*tky širší neodborné veřejnosti.

  

kurátorka: Eva Truncová 

poděkování: Adéla Šoborová, Lucie Zádrapová, Karolína Plášková, Petr Sedlák, Jan Kristek, Petr Hasala, Martin Králík, Pivovarský dům Poupě 

  

Výstava se koná pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a za finanční podpory města Brna a Ministerstva kultury ČR.