Edice 5 představuje atelier Malby 2 Fakulty umění Ostravské univerzity, který vede František Kowolowski a jeho odborný asistent Jiří Kuděla. Spolu s nimi se představí čerství absolventi školy Pavla Malinová, Josef Mladějovský a Pavel Dvořák.

Malířská škola Františka Kowolowského je otevřená různým formám a přístupům k médiu, počínaje malbou. Posluchačům je umožněno pracovat otevřeně a svobodně tak tradiční formu malby přesahovat.

Výstava Edice 5 přináší prezentaci různých projevů malby, rozkrývá viditelný vztah média a tématu a hledá pro něj adekvátní formy. Návštěvník se tak setká se soubory obrazů, prostorových objektů a videí nejčerstvější nastupující generace umělců spojených s Fakultou umění Ostravské univerzity.

Zároveň Galerie Sýpka otevírá možnost poznat kvalitní tvorbu významného současného českého malíře a performera Františka Kowolowského. Ten se kromě své tvorby věnuje mladým nadějným talentům, kterým nabízí své zkušenosti, vytváří umělecký dialog a pomáhá hledat, odhalovat a rozvíjet jejich potenciál.

Výstava bude v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí zahájena ve středu 8. prosince 2010 v 18 hodin, úvodní slovo pronese kurátor výstavy MgA. František Kowolowski. Vernisáž bude korunována výstředním vystoupením hudebního tělesa Schwarzprior.

Výstava vznikla za podpory Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR. Navštívit ji můžete až do 6. února 2011, otevřeno je denně od 9 – 17 hodin, v sobotu a neděli od 13 – 17 hodin.