Někdy se v mapě středu města objevují bílá místa. Říká se, že tady v divočině žijí lvi. Společně ale můžeme sebrat odvahu a proniknout do této země nikoho.

  

Divoká krajina má určitě své kouzlo ale i řád. Budeme jí procházet a soustředit se. Jako památku – stopu naší cesty nasbíráme divoké barvířské rostliny. U řeky ve stínu stromů už bude připravena laboratoř. Svůj zážitek z cesty přeměníme v suvenýr. Žádná loga ani nápisy. Krajina se vpije do letního trička nebo košile. Horké odpoledne a podvečer, brodění se v řece, máchání a sušení, povídání o rostlinách a o městě. Vždycky když si ho oblečete, určitě si vzpomenete!

Sraz v 16:00 před Billou u Haly Rondo.

  

Akce se koná pod záštitou Festivalu Uprostřed.