Výstava Emila Filly, ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, představí nejen kubistické zátiší (1916–1935), ale i figurální ženské náměty (1929–1935) a drobnou plastiku. Předválečnou epochu, období mnichovské dohody a 2. světové války zastoupí grafické listy a kresby s tématy bojů a zápasů (1935–1945). V rámci toho bude prezentována rovněž obsáhlá tvorba věnovaná Fillově návratu k národním a lidovým motivům. Výstavu zakončí dosud méně ceněné kresby krajin českého Středohoří ze sklonku autorova života. Z grafických listů připomínajících válečnou tragiku bude vystaven ucelený cyklus Herakles (1945) a obrazový doprovod k básnické sbírce Františka Halase Torzo naděje (1945). Expozice upozorní na dosud nevystavované vzácné kresby a grafiky ze sbírkového fondu Galerie.