Přednáší Tomáš Winter (Ústav dějin umění Akademie věd ČR).

Přednáška je zaměřena na poválečné období malíře, sochaře, výtvarného teoretika a kritika Emila Filly (1882–1953). Po roce 1948, kdy se v Československu dostali k moci komunisté, Filla čelil kampani proti kubismu a meziválečné avantgardě. Situace dramaticky vyvrcholila v roce 1951 tzv. soudem s Emilem Fillou.Tyto skutečnosti se bezprostředně promítly do pozdní umělcovy tvorby.

Jan Čumpelík (1895–1965) byl představitel socialistického realismu, jenž se dal zcela do služeb komunistického režimu a v 50. letech byl pokládán oficiálními kruhy za "největšího současného českého malíře".

Doprovodná přednáška k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953