Název “En-Trance” si pohrává se souvisejícími vy´znamy obou anglicky´ch trance: stav spánku (propad do hypnózy) obvykle charakterizován redukovanou nebo zcela chybějící senzoro-motorickou činností – stav hlubokého oddělení, vytržení či pohlcení. Druhé slovo entrance: místo vstupu nebo akt vstoupení. Vy´stava “En-Trance” poskytne divákovi prostředky, pomocí nichž může vstupit do stavu pohlcení, vytržení či pomocí nichž může prozkoumat, jak se síla hypnotické představy ve velké míře zrcadlí v kultuře.

Kurátorka: Margaret Niven