Galerie Califia je nekomerční prostor zaměřený na výstavy mezinárodního a regionálního umění. Součástí galerie je obchůdek s rukodělnými výrobky šumavských umělců a řemeslníků, zisk z jejich prodeje pomáhá pokrýt náklady na provoz výstavního prostoru.

Galerie nese jméno bájné bohyně, která střežila zlatý poklad na pobřeží Tichého oceánu. Cílem galerie je představovat méně známé umělce a umělkyně z celého světa. Netradičním spojením začínajících se zavedenými a místních se zahraničními umělci se Califia snaží otevřít dveře multikulturnímu dialogu. Galerii, jejíž vznik iniciovalo a podpořilo město Horažďovice, založila roku 2007 americká výtvarnice Barbara Benish.

V roce 2007 s podporou města Horažďovice otevřela americká umělkyně Barbara Benish dveře Galeri Califia s pomocí mnoho místních umělců: Jitka Petrášová, Petr Kalaš, Šárka Hnátová, Aleš Loziak a Zuzana Koubová. Grant od Ministerstva kultury v roce 2009 pomohl zahájit finančně nákladnou operaci, stála nás mnoho hodin práce, ale snažili jsem se tím rozvinout kulturu v našem regionu. Jedna místnost je věnována malému řemeslnému obchodu, kde jsou umístěny práce řemeslníků z kraje. Procento z prodeje z tohoto obchodu slouží k pokrytí nákladů na provoz galerie. Galerie Califia vítá návrhy kurátorů a umělců. Califia je bezzisková organizace, která také provozuje ArtMill, mezinárodní letní program pro mládež se zaměřením na tvořivost s dovednosti.