JANA HAJDUCHOVÁ – Skryté okamžiky
Fascinuje mě schopnost fotografie zachytit skutečnost a atmosféru, pouhým okem neviditelnou. Okamžiky, které setrvají po zlomek vteřiny, detaily mikrosvětů nebo hry světel, jichž si při běžném pohledu ani nevšimneme. Jejich zachycení kamerou je někdy jen náhodné – ale vrací nás tak zpět k nutnosti se pozorně dívat. Krása se může skrývat úplně všude.

JIŘÍ VAŠKŮ – Pražská reminiscence na Franze Kafku
Tvorba vznikla v mimořádně skrovných podmínkách bez ambicí parádovat v honosných sálech výstavních galerií.

Vize, tušení souvislostí, symbolika, otázky nevyřčené i jasné odpovědi…

… a přece, tak jako jsi schopen dívat se znovu a znovu na velkolepé divadlo východu a západu slunce, snad najdeš odvahu se nechat vtáhnout do nepevného kolísavého světa mého nitra, abys byl šokován, udupán, nebo pozvednut do prozření. Je to prozření do krajiny světla a tmy. Hledání a nalézání je věčný problém životní reality, svázaných do konvencí, každého z nás, proto, otevři oči, dívej se, naslouchej, prožívej, vždyť naděje tu stále je, ta neumírá. Tyto soubory jsou inspirovány představami, vyvolanými četbou románů,příběhů a podobenství Franze Kafky, který prožil většinu života v Praze jako já, proto Reminiscence F.K.

MELISSA BRICENO CERVERA a RODRIGO OUINONES REVES – NOVÉ MEXIKO
Nové Mexiko je projekt vnitřního land artu, snaží se o vytvoření vize migrace a zobrazuje spolupráci mezi světem designu a světem. Přestože migrační zákony jsou stále tvrdší, díky web designu a sociálním sítím je možné představit si dům a osobní prostor jako vlastní hnízdo na světě, světa vlastní tvořivosti a myšlenek. Prostřednictvím přírodního designu bude zobrazena tato myšlenka pomocí malby a instalací.