Výstava irské umělkyně seznámí diváka s dlouhodobým projektem Enemies of Good Art – The Documentation of the Movement, na kterém Martina Mullaney pracuje od roku 2008. Jde o výzkum v oblasti společenského vnímání umělkyň a umělců – rodičů, jde o otázky genderu a společenské izolace. Na toto téma uspořádala Mullaney sled přednášek a veřejných setkání v předních britských uměleckých institucích a pravidelně uvádí stejnojmenný pořad v londýnském rozhlasu.
kurátor: Markéta Kinterová