F. Bruner-Dvořák, Čtenářka, 1885, Galerie Kodl

Salonní umění patří doposud k málo známým a nedostatečně zkoumaným tématům českého výtvarného umění. Jeho základnu tvořily především výroční výstavy Krasoumné jednoty v Praze. Tyto prezentace měly svou předlohu v pařížských salonech a stejně jako ony nabízely návštěvníkům seznámení s aktuální výtvarnou scénou domácího i zahraničního prostředí včetně širšího kulturního kontextu.

  

Klíčová byla především umělecká výměna mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Paříží. Do ní se podstatně zapojili umělci, kteří pocházeli ze zemí Koruny české a dlouhodobě působili v těchto metropolích, ať už to byli čeští Pařížané Jaroslav Čermák, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Vojtěch Hynais a Luděk Marold, nebo čeští Mnichované Gabriel von Max, Adolf Hölzel, Luma von Flesch-Brunningen či Jaroslav Věšín, případně s Vídní spjatí malíři Franz Rumpler, Julius Mařák, Eduard Veith a další. Ačkoliv na výstavě budou převažovat malířská díla, zastoupeni budou také sochaři, především Josef Václav Myslbek, a grafikové.

  

Výstava Epocha salonů představuje české salonní umění v jeho evropském rozměru se snahou prezentovat i díla největších hvězd evropského salonního umění. Proto nebudou chybět např. Jean-Léon Gérôme, Hans Makart, Jan Matejko, Mihály Munkácsy či Walter Crane a další. Časové ohraničení lety 1870–1914 zahrnuje období, kdy bylo salonní umění na vrcholu své obliby, ale i jeho pozdní, závěrečnou fázi, kdy už bylo konfrontováno s nastupující modernou a novými nároky na výstavní provoz.

  

Výstavu doprovází odborná publikace, která získala hlavní cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2021.