Výstava Prostor pro světlo představí výběr děl z dlouholeté a koncentrované tvorby paní Evy Brodské. Ústředním dílem je trojice gobelínů věnovaná fenoménu světla, pro než jsme architektonicky upravili část výstavních prostor. K vidění budou také tapiserie s motivy moře a přilehlé krajiny, které je pro autorku dlouhodobým zdrojem inspirace. Instalaci doplní ukázka akvarelů, grafik a fotografií z míst, která se v abstrahované podobě objevují ve velkoformátových tkaných obrazech, díky nimž se Brodská etablovala na poli současného výtvarného umění.

  

Eva Brodská (*1937) je autorka monumentálních tkaných obrazů, které tvoří tradiční gobelínovou technikou. Jako materiál používá vlnu, často v kombinaci se sisalem. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru profesora Antonína Kybala, zakladatele moderní interpretace textilní tvorby. Od 60. let vystavuje na různých místech České republiky i v zahraničí. Její gobelíny, důsledně autorské, jsou koncipovány jako obrazy. Patří ke stěžejním dílům české textilní tvorby 2. poloviny 20. století. Autorka je členkou Umělecké besedy, její díla jsou zastoupena ve sbírkách významných muzeí a galerií.