Zveme na letní výstavu do České Břízy, ve které představíme práci Evy Brodské a Robina Seidla. To, co spojuje jejich uměleckou práci, jsou odlišné přístupy nakládání s časem. Používaný materiál zde slouží jako interpretační rámec vztahu ke světu.