Galerie sam83 byla otevřena v roce 2006 v České Bříze jako podprojekt Vize pro novou kulturu a její místo (Sam, první iniciace projektu v roce 1989) se záměrem vytvořit zázemí a prostor pro volné myšlenkové pole. Jejímu vzniku od roku 1993 předcházelo vytvoření místa přirozeného setkávání. Od roku 2009 provozuje bytový prostor 4 OKNA v Klatovech. V roce 2010 zahájila galerie sam83 společně s culture83 oficiální rezidenční pobyty a vydavatelskou činnost (katalogy k výstavám, kulturní čtvrtletník PIŽMO). V roce 2013 vzniklo nové místo pro rezidenční pobyty, budova C. Technickou, IT a mediální podporu galerie zajišťuje InterLab83. Galerie je samofinancována, na provoz nečerpá dotace ani granty a její hospodaření je podřízeno principům eko-sociální ekonomiky (ohledy na původ finančních zdrojů, minimalizace spotřeby, zdůvodnitelné investice).