foto: Jana Ovčáčková

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy V koncích s autorkami.

 

Výstava zkoumá možné pohledy na prázdnotu, pomíjivost a konečnost jevů, věcí a bytostí, a věnuje se začátkům obsaženým v koncích. Fotografka Eva Bystrianská dokumentuje mizení stromů na Vysočině po kůrovcové kalamitě a náhlou prázdnotu lesních ploch, kterou znovu zaplňuje kýčovitými, sériově vyráběnými rekvizitami. Precizní sochy Moniky Váňové Horčicové, modelované z anatomických tvarů kostí a lebek a realizované pomocí 3D technologií, v symbolické rovině odkazují na téma vanitas a mementa mori.