Galerie Kvalitář představí výstavní projekt Evy Eisler pod názvem Vrstvy času.  

 

Eva Eisler se v něm věnuje abstraktním objektům z přírodních materiálů, které evokují monumentální stavby z daleké prehistorie, katapultované do budoucnosti.  

 

Na rozdíl od své dřívější tvorby, jež se vyznačovala formální čistotou, zakotvenou v minimalismu a matematickém řádu, sleduje současná práce Evy Eisler proces pomalé a tiché transformace. Tento tvůrčí proces je promyšlený, přesto dává prostor pro improvizaci, adaptaci a podřizuje se kontemplativní disciplíně. Záměrný low-tech přístup naznačuje vzdor vůči kvapnému pokroku. Nic do sebe nikde dokonale nezapadá, exaktní linky jsou nahrazené přirozeným tvarem použitých materiálů – lámaného kamene a odřezků dřeva. Geometrie se v sochařském provedení mění pod úhlem divákova pohledu, je předmětem reinterpretace.  

 

Hostem výstavy je Jiří Příhoda, jenž se poprvé představí veřejnosti v roli fotografa. Jeho snímky dokumentují části „sochařského parku“ (dnes již zaniklého), který anonymně vytvořil v interiérech nespoutaného pra-lesa pod hradem Roštejn, mezi Třeští a Telčí, v letech 1985–1988.