Galerie Kaple představuje rozměrnou prostorovou instalaci nejúspěšnější české umělkyně, Evy Koťátkové, která zatím v Česku nebyla prezentována. Ve středu 5. října v 18.00 hodin se na vernisáži uskuteční také performance o čtyřech hercích, nesoucí totožný název „Chyba kontrolního aparátu“, jako samotná instalace vytvořená v tomto roce. Výstava držitelky Ceny Jindřicha Chalupeckého a výtvarnice, která v minulém roku uskutečnila více než desítku zahraničních instalací, potrvá do 24. listopadu 2016.

V galerii je zbudována improvizovaná kancelář. Stoly, židle a psací stroje jsou na chvíli vyjmuty z krabic, zatímco opodál čekají kufry k rychlému přesunu. Kancelář obývají čtyři loutky, pohybující se na lidských nohou. Zatímco Strážník podává hlášení, přijímá telefony a oznamuje nové vyhlášky a nařízení, Krokodýl vydané dokumenty ničí – skartuje je svými vlastními zuby. Kostra dokumentuje a archivuje, Medvěd se soustředí na styk s veřejností, dává školení a předkládá návštěvníkům dotazníky k vyplnění. Zatímco z počátku se situace jeví jako chaos, ve kterém si jednotlivé aktivity zúčastněných protiřečí, delší setrvání v kanceláři nám ukáže její prapodivný a zdá se bezvýchodný vnitřní řád. Jednotlivé činnosti se opakují, skončení jedné je signálem pro započetí druhé. Pak znovu první a tak pořád dokola. Repertoár gest je omezený, každý zaměstnanec má své rekvizity i vymezené hranice působnosti v prostoru. Z těla loutky občas vykoukne lidská část – ruka, noha nebo oko. Tělo loutky se ukazuje jako příliš těžké. Limituje lidské tělo. Tvoří jeho novou – druhou pokožku, která k té první ještě nepřirostla. Když se lidské tělo vyčerpá a není již schopno ani ležet opustí tělo loutky a zanechá ho jako prázdnou schránku. Konec pracovní doby. Konec loutkového divadla