Industra Art srdečně zve na vernisáž a nadcházející výstavu Podmíněná vizualita.

Eva Lukešová je psycholožkou sochařství. Používá staré triky sochařské propagandy obohacené o digitální technologie, aby prostřednictvím neživé hmoty ovlivnila tu živou. 
Její dílo má velmi uhrančivou působivost kvůli napětí mezi obsahem a formou a také kvůli napětí mezi její formou a sochařskou formou v tradičnějším pojetí. Eva sama na svém díle zdůrazňuje obsahy, o formě mluví spíš jako o jejich nosiči. Obsahy jejích děl jsou vždy promyšlené, autenticky prožité a společensky aktuální. Jsou autobiografické až autozpytné, mají v sobě didaktickou až karatelskou notu. Jsou podpořeny jejím zájmem o sociální vědy, které vedle sochařství také studuje. Nejsou to banality – formování tváře osudem v „Já v možnostech“, empatické vciťování se do uprchlíků v „Já, imigrantka“, kritika mediální autostylizace v díle Vizuální~Virtuální, ale zároveň jsou to standardní témata, která nepřekračují rejstřík současného umělce. .

http://afs.ffa.vutbr.cz/student/eva-lukesova/

Vystavující: Eva Lukešová
Kurátorka: Lenka Klodová

Výstava potrvá do 29.10. 2017

Děkujeme partnerům: BU2R, CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

https://industra.space/