Zveme na vernisáž výstavy EXPO Týn 23, jejíž součástí bude performance Jana Fabiána Architecture Man.

 

Výstava představuje díla vytvořená během Posledního sympozia!? (26. 6. – 9. 7.) koncipovaného jako umělecká „bojovka“ s důrazem na minimalizaci materiálových nákladů, recyklaci a uměleckou spolupráci. Participující umělci zpracovávali materiál ze skladu galerie, z městského sběrného dvora, ze svých zdrojů i z okolní přírody.

  

Výstavu chápejme jako tzv. gesamtkunstwerk, prostor přetvořený jako komplexní umělecké dílo vytvořené několika autory. Proto chybí ve výstavě popisky. V kontextu současných událostí ve světě můžeme polemizovat nad tím, jestli by i výstava EXPO Týn 2023 neměla mít podtitul Poslední. Pevně věříme, že ne. Jedinou jistotou ale je, že umělci jsou adaptabilní a schopni vytěžit i z nedostatku nečekaně kreativní, zvláštní situace. Tvůrčí osobnosti jsou neodmyslitelnou a potřebnou součástí naší populace. Jak nedávné období pandemie, tak i naše sympozium a výstava tuto skutečnost prověřili.