Třetí, závěrečný díl se vrací do nedávné historie pohyblivého obrazu, z níž kurátor Tomáš Svoboda vybral trojici prověřených autorů tohoto žánru: Adélu Babanovou, Zbyňka Baladrána a Michala Pěchoučka.

 

Snímky spojují nezvyklé existenciální situace, které autorka a autoři vykonstruovali a zinscenovali pro hlavní postavy každého z filmů. Celé pásmo pak nastoluje otázky, jak spolehlivá je lidská paměť a nakolik můžeme důvěřovat vzpomínkám. Trojice filmů, jak tomu bylo i v předchozích dvou dílech toho kurátorského cyklu, demonstruje také různé formální přístupy k tvorbě pohyblivého obrazu: od Pěchoučkova rozpohybovaného „fotorománu“ přes paradokument televizního střihu od Babánové až k Baladránovu vizuálnímu minimalismu.

 

Michal Pěchouček: Obvyklé rukojmí (13:28), 2001

Adéla Babanová: Odkud spadla letuška? (12:00), 2014

Zbyněk Baladrán: Dopis odnikud (4:54), 2011