Johannes Vermeer - falzum, Han can Meegeren, Kristus a cizoložnice, kolem 1936-1940

Jak rozeznáme originály od padělků? Napodobeniny významných děl vznikají dodnes a jsou hrozbou jak pro muzejní a galerijní instituce, tak pro soukromé sběratele. Výstava Falza? Falza! ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí představí napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb. Předvede falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století. Připomenuty budou také práce napodobující mimoevropská umělecká díla ⁠–⁠ orientální koberce nebo předměty užitého umění. Opomenuty nebudou ani práce na papíře. Expozice představí několik ikonických falz ze zahraničních sbírek, jež proslavily svého tvůrce po celém světě, a dále seznámí návštěvníky s falzy ze sbírek Národní galerie. Pozornost bude věnována i signaturám slavných mistrů na obrazech, jež vůbec nemusí znamenat, že je dotyčný malíř sám namaloval.

 

Návštěvníkům výstavy budou atraktivní formou vysvětleny metody, které se používají k ověření pravosti uměleckých děl. Díky tomu se seznámí se zákulisní prací celého týmu odborných pracovníků NGP ⁠–⁠ od kurátora přes restaurátora až po chemiky v laboratoři. Výstava divákovi rovněž přiblíží, jaký je rozdíl mezi replikou, kopií, napodobeninou a falzem, vytvořeným pro ziskuchtivé účely.

 

Důležité je vyzdvihnout skutečnost, že některá díla původně vznikla s dobrým úmyslem, např. jako kopie nahrazující originál na původním místě, a teprve s odstupem doby se artefakt v důsledku nepochopení či neznalosti souvislostí stal falzem. Účel vzniku napodobeniny není často snadno odhalitelný a hranice mezi napodobeninou vzniklou s čestným záměrem a falzem je mnohdy nezřetelná.

 

Na návštěvníky čeká ve výstavě i velká interaktivní část, kde si budou moci zkusit sami odhalit falzum. Během workshopů budou mít možnost poznat některé způsoby falšování, které názorně ukážou restaurátoři NGP. Téma podrobně představí taktéž přednášky, které povedou renomovaní odborníci napříč obory, i kriminalisté.

 

K výstavě vyjde publikace, jež přiblíží postupy napodobování uměleckých děl a ukáže falza, kopie a napodobeniny ve srovnání s originály.

 

kurátorka: Olga Kotková

spolupráce: Adam Pokorný, Radka Šefců a kurátoři sbírek NGP