Farewell to Melancholy je pomalým našlapováním v důvěrném prostoru, kde jsme se v časově neurčené minulosti s jistotou pohybovali. Přesto však mezi poslední zkušeností a současným znovuobjevením známého vězí určitá propast. Je to nedefinovatelná mezera v čase a prožité zkušenosti, mezera v okolním světě, který se mezi naší poslední fyzickou přítomností a realitou současnosti nevratně proměnil. Je to setkání vzpomínek konfrontovaných změněnou realitou. Farewell to Melancholy je ohlédnutím se za nevratným mžikem v čase. Zároveň je však novým začátkem, pomalým zorientováváním se v rozmlženém šeru dávno známého. Rozhlížíme se a pomalu se nám vyjevují v paměti uvízlé útržky vzpomínek, nabývají ale nových kontur, nových situací a významů. Loučí se, ale směle vykračují vstříc dalšímu.

 

Devět vybraných umělkyň a umělců již v prostoru galerie Holešovická Šachta v rámci různých projektů v průběhu předchozích tří let představili své práce. Nyní se do již známého prostoru vrací. Jejich interakce je pomyslným překročením časové mezery a pokračováním v nových souvislostech.

 

Umělci: Filip Dvořák, Jakub Choma, Markéta Jáchimová, Kateřina Miturová, Julius Reichel, Tomáš Roubal, Gabriela Těthalová, Sofie Tobiášová, Namor Ynrobyv

 

kurátor: Ján Gajdušek