Galerii Holešovická Šachta jsme založili na jaře 2017, kdy jsme z bývalé konírny mezi ulicemi Bubenská a Na Šachtě vytvořili kreativní prostor, kde se prolínají kulturní, společenské i sportovní aktivity. Po rekonstrukci tak vznikla platforma, která nabízí celkem tři výstavní prostory o rozloze více než 350 m2 určené pro prezentaci uměleckých projektů a rozlehlý dvůr určený pro posezení a hudební akce. Během tří výstavních sezón jsme v Holešovické Šachtě uspořádali více než 40 výstavních projektů zaměřených na současné umění. Důraz klademe na spolupráci s uměleckými vysokými školami (zejména s FAMU, AVU a UMPRUM) jejichž diplomanti u nás pravidelně vystavují.

 

Dramaturgie galerií se zaměřuje zejména na začínající autory a studenty, máme rádi odvážné kurátorské projekty a podporujeme také zahraniční autory, kteří v Praze dosud nevystavovali. Mimo akcí zaměřených na výtvarné umění pořádáme také divadelní představení, autorská čtení, přednášky, koncerty, workshopy, promítání filmů a sportovní aktivity – dosud jsme zvládli více než 100 akcí tohoto druhu. Pravidelně spolupracujeme také s uměleckými festivaly např. Lunchmeat, Performance Crossings či Týdnem Umění.

 

Jako reakci na kronavirovou krizi jsme v březnu 2020 spustili digitální galerii na webu https://www.holesovickasachta.cz/digitalgallery/. Tuto spontánně vzniklou aktivitu bychom rádi udrželi a dále rozšířili její možnosti na plnohodnotnou platformu pro prezentaci digitálního umění a zejména videoartu.

 

Areál Holešovické Šachty je rozdělen na tři výstavní prostory: 

 

Prostor 1 (Bludiště) je tvořen celkem šesti výstavními místnostmi. V rámci projektů, které zde dosud proběhly byl tento prostor převážně využíván pro skupinové kurátorské projekty a výstavy vybraných ateliérů uměleckých vysokých škol.

 

Prostor 2 (Konírna) je tvořen dvěma propojenými místnostmi. Tato galerie slouží k prezentaci převážně sólových výstavních projektů a projektů uměleckých dvojic.

 

Prostor 3 (Videogalerie) se nachází v suterénu a je tvořen celkem čtyřmi výstavními místnostmi. Využíván je převážně pro kolektivní ateliérové výstavy, výstavy videoartu či jako rozšíření výstav, které probíhají v Prostoru 1.