Holešovická Šachta je prostor pro kulturu, umění a sport, místo pro sebevyjádření, inspiraci a komunitu. Cílem je propojovat lidi a umění. K dispozici jsou dva galerijní prostory, výstavní sklep a multifunkční dvůr.

 

Výstavní program Galerie HŠ se zaměřuje především na autory na začátku jejich umělecké dráhy a dává prostor mladým kurátorům. Galerie spolupracuje i s vysokými uměleckými školami a jejich ateliéry.

 

Holešovická Šachta pořádá na dvoře, kde funguje venkovní zahrádka, také DJs večery, koncerty, performance a divadelní představení.