Řada absolventek a absolventů FaVU řešila po ukončení studia, kde tvořit. Jejich ateliéry a pracovny dnes tvoří pevnou součást kulturní mapy města Brna. Ve spolupráci s Open Studios Art Hub organizujeme cesty do tvůrčích prostor lidí spojených s fakultou, kde studovali.

  

prezentující umělkyně a umělci: Ondřej Bílek, Eva Jaroňová, Šimon Kadlčák, Ondřej Kotrč, Petr Kunčík, Jiří Pec, Matěj Boček Dokoupil, Jiří Staněk, Pavla Nikitina

host: Břetislav Malý

  

neformální setkání: U všech svatých (Václavská 4), 19:30