Třetí výstava letošního roku pokrývá v programu galerie oblast architektury a díky přístupu Jana Fabiána i obecné úvahy o prostoru. Jeho volné instalace jsou spojené s enviromentální etikou a reagují na konkrétní prostorové vztahy. Fčela je název stavebnin v Uhříněvsi, kolem kterých Jan denně projíždí. Titul přenesený z konkrétních podmínek slouží jako stvrzení obsahu výstavy a zároveň funguje jako úsměvné splnění nepsané povinnosti výstavu pojmenovat.