Galerie Fenester ukončila svou činnost v lednu 2015.

Fenester se stává novým prostorem pro současné umění a využívá k tomu výlohu baru Chapeau Rouge v Jakubské ulici č. 2. Specifický prostor výlohy je umělcům podnětem k vytvoření vlastní instalace.

Výběr umělců je záměrně otevřený rozmanitým formám současného umění. Oslovujeme mladé umělce zaměřené na volné a užité umění, tj. zejména studenty či absolventy uměleckých nebo umělecko-průmyslových škol, výběr neopomíná i umělce zabývající se akcemi, hudbou či performance. Vedle mladých či začínajících autorů chceme pro konfrontaci zařadit i umělce již etablované.

Každý vystavující bude mít za úkol specificky pojmout prostor galerie (v1,70m x š2,90m x h0,35m) a to vlastní libovolnou formou. Instalace se budou obměňovat v měsíčních intervalech a několikrát do roka proběhnou jednorázová živá vystoupení přímo uvnitř výlohy a to formou performance, happeningu, hudební či divadelní produkce apod.

Využití výlohy jako galerie je na místě, umělecká díla tak bezprostředně komunikují s veřejným prostorem. Poloha galerie v samotném centru města pak nabízí potenciál představit současné tvůrčí projevy opravdu velkému okruhu diváků.