Markéta Kinterová | Beru do ulic, aby s vámi mluvit, protože se zdá, že žádný jiný způsob, jak se dostat přes

Téma veřejného prostoru se v tvorbě Markéty Kinterové objevuje zcela pravidelně a důsledně. Od studií v ateliéru fotografie Pavla Baňky na UJEP v Ústí nad Labem vytvořila Markéta celou řadu fotografických cyklů a akcí věnovaných interaktivitě urbánního prostoru. Poslední dobou ji v informacemi přehuštěném veřejném prostoru přitahují slepá, prázdná místa, místa „bez sdělení“. Vzniká tak cyklus fotografií prázdných plakátovacích ploch, bílých papírových velkoformátů pohozených po městě, či autorské knihy skládané z rubu billboardů.
Z podobných úvah pak vychází i Markétina instalace ve fenestru.