Šestý ročník uměleckého Festivalu m3 / Umění v prostoru je tady! A letos bude všechno trochu jinak… Platí, že cílem festivalu je umisťování umění do veřejného prostoru i to, že ročník připravila nová kurátorská dvojice. Jednotlivá díla však letos nebudou koncentrována kolem jedné lokality, ale rozložena na několika vlakových nádražích.

 

Základní rámec konceptu letošního ročníku Festivalu m3 / Umění v prostoru definují nádražní budovy, železniční tratě a jejich okolí. Osobitá poetika tohoto prostředí vytváří ideální zázemí pro širokou škálu významových rovin – sociální, politicko-estetickou, architektonickou, historickou, urbanistickou, ekologickou.

 

Prostřednictvím děl jsou otevírána konkrétní zásadní témata: průzkum bezprostředně sousedících vágních terénů a možnosti jejich urbanistické integrace, charakter vztahu města a investorů při využití svobodných zón tzv. městské divočiny, poezie možnosti ocitnout se mezi prostory a mezi časy – MEZI MEZIPROSTORY, reflexe vjemů vizuálních a zvukových, problematika modernizace nádražních budov či jejich smysluplná konverze nebo například otázka ekonomičnosti železniční dopravy a možnosti jejího velkorysejšího zakomponování do struktury MHD.

 

Umělecké intervence do různorodých prostorů železnic, nádraží a jejich okolí se tak pokouší poukázat na invenční kultivaci veřejného prostoru, rozmělňovat společenské a lokální stereotypy a iniciovat podnětné veřejné debaty na řadu naznačených témat.¨

 

Autoři 2022

Matej Al-Ali, Peter Cusack, Eliáš Dolejší, Lloyd Dunn, Epos 257, Pavel Hošek, Martin Netočný, Petr Stibral, Albert Šturma, Michaela Thelenová, Vladimír Turner, Erika Velická.

 

Kurátorky 2022

Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová

 

* Festival m3 / Umění v prostoru organizuje Studio Bubec ve spolupráci s GHMP. Festival je financován z programu Umění pro město.