kurátorka : Juliana Höschlová

Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu. Staví proti němu často iracionální cit, proti touze znát a poznat touhu prožít a zakusit, proti známému a jasnému mystérium a tajemství, proti racionalitě fantazii. Optimismus pokroku vystřídalo zoufalství bezmoci a odhodlání k (rovněž marné) oběti..

Malíř bojující s živlem, na vrcholku hory, při svítání v den konce světa. Ideály jež byli ve své době zcela legitimní, zdají se dnes jako pouhá klišé. I sama snaha mluvit o tomto jevu je klišé. Cítím potřebu emocí a osobního prožitku v umění. Snažím se o vytvoření díla jež mluví k divákovi s určitou jednoduchostí. Pokus o Romantismus. Avšak proč pro čin, v určité době běžný a ceněný, v dnešním kontextu potřebuji záminku nijak menší než je samotný konec světa? Jeví se dnes Romantické činy jako teatrální, trapné, patetické a směšné?

Filip Dvořák