Společná výstava Filipa Hauera a Jakuba Pospíšila má být otevřeným fórem o blízké budoucnosti.

Myšlenka otevřeného zdrojového kódu vychází z touhy po sdílení a vývoji, který může demokraticky využívat každý uživatel sítě. Jde o volné užívání technologií. Technologie jako je zemědělství a tkaní, bere naše společnost jako přirozené. Odcizení člověka přírodě je mýtus, protože člověk je příroda.

S vývojem společnosti jde společně její rozpad a entropie. Počet rozbitých vajíček v čase je mnohonásobně větší než počet vajíček, která zůstala celá a čas který jsou rozpadlé, nekonečně převyšuje čas, kdy jsou celistvá. Klademe si otázku, jestli je vajíčko z podstaty celistvé, nebo rozbité a stejně se ptáme i po podstatě společnosti.

Open Source domovy skládají naši společnou představu o sebeuvědomění společnosti. V naší instalaci chceme sdílet naše společné přemýšlení o rozpadu a neudržitelnosti. Našimi prostředky jsou prostor, architektura, internet, zvuk a video.

Filip Hauer a Jakub Pospíšil

 

Kurátor Jiří Příhoda